Wyszukiwarka mieszkań

Piętro

Pomieszczenia

Powierzchnia

 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 1

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 34,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 34,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 2

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 42,6m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 42,6m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 3

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 41,1m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 41,1m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 4

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 41,3m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 41,3m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 5

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 54,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 54,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 6

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 3

  Powierzchnia: 30,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 30,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 7

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 53m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 53m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 8

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 52,1m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 52,1m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 9

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 44,3m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 44,3m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 10

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 60,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 60,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 11

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 39,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 39,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 12

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 55,8m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 55,8m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 13

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 3

  Powierzchnia: 32,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 32,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 14

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 35,9m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 35,9m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 15

  Piętro: 0

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 42,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 42,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 16

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 42,6m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 42,6m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 17

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 41,2m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 41,2m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 18

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 41,3m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 41,3m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 19

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 54,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 54,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 20

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 3

  Powierzchnia: 30,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 30,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 21

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 53m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 53m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 22

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 39,2m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 39,2m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 23

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 52,1m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 52,1m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 24

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 44,3m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 44,3m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 25

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 60,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 60,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 26

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 39,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 39,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 27

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 55,8m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 55,8m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 28

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 3

  Powierzchnia: 32,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 32,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 29

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 35,9m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 35,9m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 30

  Piętro: 1

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 42,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 42,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 31

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 42,6m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 42,6m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 32

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 41,1m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 41,1m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 33

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 41,3m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 41,3m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 34

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 54,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 54,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 35

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 3

  Powierzchnia: 30,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 30,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 36

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 53m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 53m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 37

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 39,2m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 39,2m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 37a

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 34m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 34m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 38

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 3

  Powierzchnia: 33,7m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 33,7m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 39

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 44,3m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 44,3m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 40

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 60,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 60,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 41

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 39,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 39,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 42

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 55,8m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 55,8m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 43

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 3

  Powierzchnia: 32,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 32,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 44

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 35,9m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 35,9m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 45

  Piętro: 2

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 42,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 42,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 46

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 42,6m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 42,6m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 47

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 41,1m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 41,1m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 48

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 41,3m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 41,3m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 49

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 54,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 54,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 50

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 3

  Powierzchnia: 30,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 30,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 51

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 53m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 53m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 52

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 39,2m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 39,2m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 53

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 34m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 34m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 54

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 33,7m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 33,7m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 55

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 44,3m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 44,3m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 56

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 60,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 60,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 57

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 39,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 39,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 58

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 55,8m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 55,8m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 59

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 3

  Powierzchnia: 32,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 32,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 60

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 35,9m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 35,9m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 61

  Piętro: 3

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 42,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 42,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 62

  Piętro: 4

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 42,6m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 42,6m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 63

  Piętro: 4

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 41,1m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 41,1m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 64

  Piętro: 4

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 41,3m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 41,3m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 65

  Piętro: 4

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 54,4m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 54,4m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 66

  Piętro: 4

  Pomieszczenia: 3

  Powierzchnia: 30,5m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 30,5m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 67

  Piętro: 4

  Pomieszczenia: 5

  Powierzchnia: 53m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 53m2

  Mieszkanie sprzedane
 • Zdjęcie mieszkania

  Mieszkanie 68

  Piętro: 4

  Pomieszczenia: 4

  Powierzchnia: 39,2m2

  Powierzchnia zewnętrzna: 39,2m2

  Mieszkanie sprzedane

Plan piętra

Powrót

Nazwa mieszkania

 • Powierzchnia: m2
 • Powierzchnia zewnętrzna: m2
 • Pomieszczenia:

Status

Powrót
I 0 M 1
I 0 M 1_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 1-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 34,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 34,4m2
II 0 M 2
II 0 M 2_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 2-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 42,6m2Powierzchnia zewnętrzna: 42,6m2
I 0 M 3
I 0 M 3_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 3-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 41,1m2Powierzchnia zewnętrzna: 41,1m2
I 0 M 4
I 0 M 4_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 4-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 41,3m2Powierzchnia zewnętrzna: 41,3m2
II 0 M 5
II 0 M5_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 5-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 54,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 54,4m2
I 0 M 6
I 0 M 6_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 6-1
Pomieszczenia: 3Powierzchnia: 30,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 30,5m2
I 0 M 7
I 0 M 7_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 7-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 53m2Powierzchnia zewnętrzna: 53m2
II 0 M 8
II 0 M 8_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 8-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 52,1m2Powierzchnia zewnętrzna: 52,1m2
II 0 M 9
II 0 M 9_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 9-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 44,3m2Powierzchnia zewnętrzna: 44,3m2
II 0 M10
II 0 M 10_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 10-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 60,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 60,5m2
II 0 M 11
II 0 M 11_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 11-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 39,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 39,4m2
II 0 M 12
II 0 M 12_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 12-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 55,8m2Powierzchnia zewnętrzna: 55,8m2
II 0 M 13
II 0 M 13_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 13-1
Pomieszczenia: 3Powierzchnia: 32,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 32,4m2
II 0 M 14
II 0 M 14_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 14-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 35,9m2Powierzchnia zewnętrzna: 35,9m2
II 0 M 15
II 0 M 15_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 15-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 42,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 42,5m2
II 0 M 2
II 0 M 2_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 16-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 42,6m2Powierzchnia zewnętrzna: 42,6m2
I 0 M 3
I 0 M 3_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 17-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 41,2m2Powierzchnia zewnętrzna: 41,2m2
I 0 M 4
I 0 M 4_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 18-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 41,3m2Powierzchnia zewnętrzna: 41,3m2
II 0 M 5
II 0 M5_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 19-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 54,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 54,4m2
I 0 M 6
I 0 M 6_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 20-1
Pomieszczenia: 3Powierzchnia: 30,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 30,5m2
I 0 M 7
I 0 M 7_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 21-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 53m2Powierzchnia zewnętrzna: 53m2
I 0 M 1
I 0 M 1_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 22-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 39,2m2Powierzchnia zewnętrzna: 39,2m2
II 0 M 8
II 0 M 8_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 23-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 52,1m2Powierzchnia zewnętrzna: 52,1m2
II 0 M 9
II 0 M 9_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 24-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 44,3m2Powierzchnia zewnętrzna: 44,3m2
II 0 M10
II 0 M 10_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 25-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 60,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 60,5m2
II 0 M 11
II 0 M 11_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 26-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 39,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 39,4m2
II 0 M 12
II 0 M 12_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 27-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 55,8m2Powierzchnia zewnętrzna: 55,8m2
II 0 M 13
II 0 M 13_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 28-1
Pomieszczenia: 3Powierzchnia: 32,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 32,4m2
II 0 M 14
II 0 M 14_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 29-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 35,9m2Powierzchnia zewnętrzna: 35,9m2
II 0 M 15
II 0 M 15_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 30-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 42,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 42,5m2
II 0 M 2
II 0 M 2_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 31-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 42,6m2Powierzchnia zewnętrzna: 42,6m2
I 0 M 3
I 0 M 3_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 32-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 41,1m2Powierzchnia zewnętrzna: 41,1m2
I 0 M 4
I 0 M 4_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 33-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 41,3m2Powierzchnia zewnętrzna: 41,3m2
II 0 M 5
II 0 M5_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 34-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 54,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 54,4m2
I 0 M 6
I 0 M 6_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 35-1
Pomieszczenia: 3Powierzchnia: 30,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 30,5m2
I 0 M 7
I 0 M 7_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 36-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 53m2Powierzchnia zewnętrzna: 53m2
I 0 M 1
I 0 M 1_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 37-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 39,2m2Powierzchnia zewnętrzna: 39,2m2
II 2 M 37 A
II 2 M 37A

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 37a-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 34m2Powierzchnia zewnętrzna: 34m2
II 2 M 38
II 2 M 38_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 38-1
Pomieszczenia: 3Powierzchnia: 33,7m2Powierzchnia zewnętrzna: 33,7m2
II 0 M 9
II 0 M 9_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 39-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 44,3m2Powierzchnia zewnętrzna: 44,3m2
II 0 M10
II 0 M 10_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 40-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 60,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 60,5m2
II 0 M 11
II 0 M 11_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 41-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 39,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 39,4m2
II 0 M 12
II 0 M 12_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 42-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 55,8m2Powierzchnia zewnętrzna: 55,8m2
II 0 M 13
II 0 M 13_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 43-1
Pomieszczenia: 3Powierzchnia: 32,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 32,4m2
II 0 M 14
II 0 M 14_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 44-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 35,9m2Powierzchnia zewnętrzna: 35,9m2
II 0 M 15
II 0 M 15_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 45-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 42,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 42,5m2
II 0 M 2
II 0 M 2_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 46-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 42,6m2Powierzchnia zewnętrzna: 42,6m2
I 0 M 3
I 0 M 3_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 47-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 41,1m2Powierzchnia zewnętrzna: 41,1m2
I 0 M 4
I 0 M 4_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 48-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 41,3m2Powierzchnia zewnętrzna: 41,3m2
II 0 M 5
II 0 M5_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 49-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 54,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 54,4m2
I 0 M 6
I 0 M 6_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 50-1
Pomieszczenia: 3Powierzchnia: 30,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 30,5m2
I 0 M 7
I 0 M 7_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 51-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 53m2Powierzchnia zewnętrzna: 53m2
I 0 M 1
I 0 M 1_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 52-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 39,2m2Powierzchnia zewnętrzna: 39,2m2
II 2 M 37 A
II 2 M 37A

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 53-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 34m2Powierzchnia zewnętrzna: 34m2
II 2 M 38
II 2 M 38_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 54-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 33,7m2Powierzchnia zewnętrzna: 33,7m2
II 0 M 9
II 0 M 9_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 55-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 44,3m2Powierzchnia zewnętrzna: 44,3m2
II 0 M10
II 0 M 10_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 56-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 60,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 60,5m2
II 0 M 11
II 0 M 11_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 57-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 39,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 39,4m2
II 0 M 12
II 0 M 12_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 58-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 55,8m2Powierzchnia zewnętrzna: 55,8m2
II 0 M 13
II 0 M 13_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 59-1
Pomieszczenia: 3Powierzchnia: 32,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 32,4m2
II 0 M 14
II 0 M 14_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 60-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 35,9m2Powierzchnia zewnętrzna: 35,9m2
II 0 M 15
II 0 M 15_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 61-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 42,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 42,5m2
II 0 M 2
II 0 M 2_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 62-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 42,6m2Powierzchnia zewnętrzna: 42,6m2
I 0 M 3
I 0 M 3_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 63-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 41,1m2Powierzchnia zewnętrzna: 41,1m2
I 0 M 4
I 0 M 4_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 64-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 41,3m2Powierzchnia zewnętrzna: 41,3m2
II 0 M 5
II 0 M5_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 65-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 54,4m2Powierzchnia zewnętrzna: 54,4m2
I 0 M 6
I 0 M 6_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 66-1
Pomieszczenia: 3Powierzchnia: 30,5m2Powierzchnia zewnętrzna: 30,5m2
I 0 M 7
I 0 M 7_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 67-1
Pomieszczenia: 5Powierzchnia: 53m2Powierzchnia zewnętrzna: 53m2
I 0 M 1
I 0 M 1_1

Masz pytania odnośnie mieszkania?
Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami

M 68-1
Pomieszczenia: 4Powierzchnia: 39,2m2Powierzchnia zewnętrzna: 39,2m2
Wróć na górę